Incluzio Leiden

Definitieve gunning Incluzio ‘Sterke Sociale Basis’ in Leiden

02/03/2020
Delen via \a\a

Met het programma Sterke Sociale Basis werkt de gemeente Leiden aan een goede samenhang in het aanbod van welzijnsactiviteiten en -voorzieningen in de stad. Met trots kunnen wij laten weten dat Incluzio de definitieve gunning heeft ontvangen voor de opdrachten. Samen met samenwerkingspartners Stichting SOL en BuZz Leiden gaat Incluzio invulling geven aan een mooie, sterke sociale basis voor de inwoners van de stad.

sterke%20sociale%20basis%20leiden.jpg

 

Vanaf vandaag gaat Incluzio samen met de andere partijen en de gemeente aan de slag met de voorbereiding. De komende periode wordt duidelijk wat de Sterke Sociale Basis in de praktijk betekent voor inwoners, vrijwilligers en huidige welzijnspartijen in de stad. Binnen deze samenwerking richt Incluzio zich voornamelijk op het thema ‘Samen Meedoen’.

In een overgangsperiode tot 1 juli wordt de Sterke Sociale Basis verder vormgegeven. Dit gebeurt zorgvuldig, met aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad, de mensen die bij de verschillende organisaties en instellingen werkzaam zijn en de vele actieve vrijwilligers in de stad. Het contract met Incluzio, Stichting Sol en BuZz Leiden treedt op 1 juli 2020 in werking.

Meer informatie