Aanbesteding Buurtteams opnieuw naar Lokalis en Incluzio

04/07/2018
Delen via \a\a
Afbeelding%20aanbesteding%20website.png

 

De aanbesteding voor Buurtteams Utrecht is opnieuw gegund aan beide buurtteamorganisaties. Wij zijn ontzettend blij dat wij ons ook de komende zes jaar met de buurtteams kunnen inzetten om inwoners van Utrecht te ondersteunen bij vraagstukken waar ze (tijdelijk) hulp bij nodig hebben. Zo bouwen we verder aan een sterke, sociale en toegankelijke stad.

Tot en met 2024 zullen de buurtteamorganisaties stappen vooruit zetten samen met buurtbewoners, de gemeente, huidige en nieuwe partners. Om écht het verschil te maken in het leven van mensen, streven we ernaar om een duurzame verbetering te realiseren waardoor problemen en hulpvragen voorkomen kunnen worden en iedereen naar vermogen meedoet aan het dagelijks leven. Speerpunten voor de komende jaren zijn het terugdringen en vroegtijdig aanpakken van schulden, ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen, een daling van eenzaamheid en isolement in de stad en in iedere wijk een gezamenlijke aanpak door de wijkpartners op de veelvoorkomende vraagstukken binnen die wijk.

Behaalde resultaten

Alweer vier jaar geleden zetten Incluzio en Lokalis de buurtteams op in opdracht van de gemeente Utrecht. Met gepaste trots kijken we terug op mooie samenwerkingen en behaalde resultaten. Gezamenlijk ondersteunden de organisaties sinds de start ruim 21% van de inwoners van de stad. Dat komt neer op gemiddeld 24.500 Utrechters per jaar. De ondersteuning werd als zeer positief beoordeeld met gemiddeld het rapportcijfer 8. Ook op wijkniveau werden verbeteringen gerealiseerd in samenwerking met partners als scholen, de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en de dienst Werk & Inkomen. Een bevestiging dat de buurtteams een goede positie hebben bereikt in en voor Utrecht. Dit werd ook onderschreven door het rapport ‘een positief verhaal’ van de externe visitatiecommissie die het functioneren van de buurtteams beoordeelde.

Buurtteams in Utrecht

In Utrecht zijn 18 buurtteams en twee teams voor het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs actief. Deze teams bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Bijvoorbeeld bij vragen over financiën, gedrag, relatieproblemen, geestelijke gezondheid, leerproblemen, wonen, opvoeden, eenzaamheid, verslaving, veiligheid en huiselijk geweld. De medewerker van het buurtteam kijkt samen met de klant wat er nodig is en wie daarbij kan helpen. Belangrijk is dat iedereen weer zelf verder kan.