Samen in Hollands Kroon - Wijkteam

Samen in Hollands Kroon - Wijkteam

De wijkteams helpen mensen bij het vinden van een oplossing zodat zij zelf weer verder kunnen.

De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis. Dat doen ze door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werken zij actief aan preventie. 

Ook kunnen de wijkteams terugvallen op gecontracteerde specialistische zorgaanbieders, die naast eigen arrangementen ook een consultfunctie en specialistische ondersteuning bieden aan de wijkteams. Mocht dergelijke specialistische hulp nodig zijn, bespreekt de wijkteammedewerker welke organisaties bij de ondersteuning betrokken worden. Informatie wordt pas uitgewisseld als daarvoor toestemming gegeven is. 

De wijkteams zijn zorgvuldig samengesteld. Voldoende generalistische en specialistische kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden. De teams bestaan uit professionele hulpverleners met veel ervaring op verschillende gebieden zoals (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. 

Wat doet het wijkteam?

De bewoner en eventuele gezinsleden/huisgenoten krijgen één vaste contactpersoon. Samen bespreken ze waar hulp bij nodig is. Daarbij wordt gekeken wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen. Het wijkteam bestaat uit professionele medewerkers met verschillende achtergronden. De medewerkers kennen de kernen goed. Zij zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. Bijvoorbeeld bij problemen over werk, opvoeding, onderwijs, wonen, psychische zorg, hulpmiddelen en gezondheid.

Meer informatie

 

Groepstrainingen

Van elkaar leren, tips delen en zien dat je niet de enige bent, zijn voordelen van groepstrainingen. Ook zijn groepstrainingen een effectieve aanpak om assertiever, weerbaarder of sociaal vaardiger te worden. Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon geeft regelmatig groepstrainingen voor volwassenen en kinderen. Het betreft de volgende trainingen: Assertiviteitstraining voor volwassenen Tijdens deze groepstraining leert iemand voor zichzelf kunt opkomen, zodat deze persoon niet over eigen grenzen heen gaat. De trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten waarin acht à tien deelnemers samen ervaringen delen en elkaar praktische handvatten bieden. Training voor jongeren De Body en Brain combat groepstraining is speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar die fysiek uitgedaagd worden en zodoende hun eigen kracht en valkuilen leren erkennen en herkennen. Jongeren met een laag zelfbeeld, faalangst of depressieve klachten kunnen terecht bij de Body and Brain combat training. Training voor kinderen Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te praten over hun problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Voor deze kinderen worden de trainingen 'Piep zei de muis' of 'Billy Boem' gegeven door het wijkteam van Hollands Kroon. Ook kunnen kinderen terecht voor de Coole Kikker training om sociale vaardigheden te leren.

Meer informatie

 

Jeugd

Incluzio Hollands kroon heeft specifiek aandacht voor de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren. Jeugdhulpverlening is nauw afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen.

Meer informatie

Basisvoorzieningen

In de gemeente Hollands Kroon zijn er allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, en ondersteuning van de mantelzorg. Met twaalf organisaties heeft het wijkteam afspraken gemaakt over het aanbod van deze basisvoorzieningen. Onderstaand een overzicht van de organisaties. Wilt u weten wie de contactpersonen van deze organisaties zijn? 

Bekijk de basisvoorzieningen in Hollands Kroon

Wijkteam werk en inkomen

Het wijkteam werk en inkomen valt onder de gemeente Hollands Kroon. Kijk voor meer informatie op: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/werk-inkomen