Samen in Hollands Kroon - Werkwijze

Samen in Hollands Kroon - Werkwijze

Wanneer een klant zich aanmeldt, gaat een deskundige wijkteammedewerker samen met de inwoner aan de slag voor een passende oplossing. Eerst zetten we samen de zaken op een rij. Vervolgens kijken we wat er nodig is. Wat kan iemand zelf oppakken? En waarvoor kan de inwoner een beroep doen op het eigen sociale netwerk? En is er meer aan de hand, schakelen we gespecialiseerde in. Het gaat erom dat de inwoner zelf weer verder kan.

Hoe meldt een klant zich aan?

  • Via het contactformulier op www.hollandskroon.nl. Het wijkteam neemt contact op om een afspraak te maken.
  • Telefonisch via 088-321 5000. De medewerker van ons klantcontactcentrum kijkt welke wijkteammedewerker hiervoor geschikt is. Deze medewerker neemt vervolgens contact op voor een afspraak.

Welke stappen onderneemt het wijkteam?

  1. Keukentafelgesprek: De eerste afspraak die de wijkteammedewerker heeft met de inwoner. De wijkteammedewerker gaat in gesprek over de hulpvraag.
  2. Beoordelen: De wijkteammedewerker beoordeelt wat de indicatiestelling wordt en hoe deze wordt ingevuld. Het kan dus zijn dat er gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg.
  3. Indicatiebrief: Klant ontvangt een brief met daarop de indicatiestelling. Hierop staat hoe de zorg wordt aangeboden en door welke organisatie.
  4. Persoonlijk plan: De wijkteammedewerker stelt samen met de klant een plan op, hierin worden doelen geformuleerd.
  5. Evaluatiegesprek: In dit gesprek wordt gekeken of de doelen zijn bereikt en of de doelen nog aansluiten.

Meer informatie

Ga dan naar de website van Incluzio Hollands Kroon

Website Incluzio Hollands Kroon