Samen in Hollands Kroon - Visie

Samen in Hollands Kroon - Visie

Sinds 1 juli 2016 levert Incluzio Hollands Kroon zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in de gemeente Hollands Kroon. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in echte professionals die effectief (samen)werken en in sterke basisvoorzieningen die de kernen al bieden. De vier sociale wijkteams vormen daarbij de spil. Als echte pioniers gaan zij te werk.

Visie op zorg

Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. En dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners. Centraal staat de eigen regie van het gezin. We maken bij gezinnen thuis de kanteling van probleem-georiënteerd naar oplossingsgericht werken, samen met het gezin. Tijdig inschakelen van hoogwaardige specialistische zorg hoort daar ook bij, net zo goed als normaliseren en kijken hoe een gezin met een zetje in de goede richting, ook in complexe situaties een gezin, bijvoorbeeld samen met betrokken familieleden, de sportvereniging en de school tot eigen oplossingen komt.

Zorg en ondersteuning altijd dichtbij

  • Wij zijn toegankelijk voor inwoners, partners en stakeholders;
  • Wij werken doelgericht, systeemgericht en “Eigen regie” is het uitgangspunt;
  • Wij signaleren trends en gaan op zoek naar effectieve oplossingen;
  • Wij zorgen voor integrale en duurzame oplossingen;
  • Wij gaan voor een maximaal resultaat binnen de financiële kaders.