Samen in Hollands Kroon - Klantenraad

Samen in Hollands Kroon - Klantenraad

De mening van klanten en inwoners staat centraal bij de wijkteams Hollands Kroon. Daarom startte Incluzio Hollands Kroon een klantenraad, gevormd door zeven betrokken inwoners uit de gemeente. De raad denkt mee over de dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Graag stellen we hen aan u voor.

Wat doet de klantenraad?

Leden van onze klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio. Ze onderhouden contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelen informatie over hoe tevreden inwoners zijn. Al die waarnemingen delen zij in de klantenraad en, indien nodig, met het bestuur van Incluzio. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over samenwerkings- en fusieplannen en de kwaliteit van onze zorg. De voorzitter van de raad geeft leiding aan de vergadering, verbindt de verschillende visies van de leden met elkaar en overlegt regelmatig met de bestuurder van Incluzio.

Denkt u met ons mee via de klantenraad? 

Om advies te geven, willen de leden goed op hoogte zijn wat er speelt. De klantenraad komt eens in de zes weken bij elkaar. Ook hebben alle leden een training gevolgd over het sociaal domein, zodat zij goed geïnformeerd zijn over de wet maatschappelijk ondersteuning en de jeugdwet. Het is voor de raad belangrijk dat bewoners van Hollands Kroon weten van het bestaan van de raad en hoe zij de raad kunnen bereiken met wensen of vragen.  Of om hun ervaringen te delen.
U kunt  hen bereiken via e-mail klantenraadihk@gmail.com 

klantenraad stelt zich voor

De klantenraad is een gemengd gezelschap van klanten en niet-klanten, met verschillende ervaring, kennis en achtergronden. De raad bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden met uiteenlopende achtergronden. Ze komen uit verschillende kernen van Hollands Kroon. Vijf van hen zijn of klant van het wijkteam of ouder van een klant. Een van de leden is werkzaam bij een zorgaanbieder. Ook heeft een  lid ruime ervaring in (vrijwilligers) werk binnen zorg en welzijn.

Klantenraad IHK

Astrid van den Berg (Lid)

Mijn naam is Astrid van den Berg. Ik woon samen en ben de trotse moeder van 2 pracht zonen. Mijn woonplaats is Breezand waar ik geboren en getogen ben en ben werkzaam in de horeca. Ik heb mij aangemeld voor de klantenraad omdat ik graag een rol wil spelen bij het zorgen dat iedereen die dat nodig heeft de juiste zorg krijgt.

Tanja Raven (Lid)

Mijn naam is Tanja Raven, getrouwd en moeder van een tweeling van tien jaar. Ik woon nu bijna vijftien jaar met veel plezier in de gemeente Niedorp. Eerst in Nieuwe Niedorp en de laatste tien jaar in Winkel. Vanaf mijn 17de werk ik in de zorg. Verschillende functies heb ik mogen vervullen binnen verschillende instellingen waaronder verpleeghuizen en in de wijk. Daardoor heb ik een ruim inzicht verkregen in de lichamelijk en geestelijke zorgverlening. Die ervaringen wil ik meenemen in de klantenraad, met als doel de inwoners en Incluzio dichter bij elkaar te brengen. En daardoor de zorg toegankelijker wordt voor een ieder die het nodig heeft. 

Liesbeth Looze (Secretaris)

Sinds de oprichting begin januari 2018 ben ik, Liesbeth Looze actief in de klantenraad van Incluzio Hollands Kroon. Ik ben 51 jaar, getrouwd en ben moeder van twee dochters en een zoon. Mijn hele leven ben ik woonachtig op het voormalige eiland Wieringen. Daarnaast werk ik vanaf mijn 17e jaar in de zorg. Na de middelbare school ben ik als ziekenverzorgende werkzaam geweest en werk ik nu ruim 26 jaar als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Noord-Holland-Noord. Door middel van vrijwilligerswerk wil ik een bijdrage leveren. Ik ben  jarenlang actief geweest bij de gymvereniging en sinds dit jaar voor de klantenraad van Incluzio. Mijn doelstelling binnen de klantenraad is om samen met de andere klantenraadsleden de wensen en ideeën over de zorg in Hollands Kroon die u heeft  en de klanttevredenheid met de bestuurders van Incluzio te delen. Daarnaast wil ik graag actief meedenken over oplossingen en verbeteringen en gevraagd en ongevraagd advies geven bij belangrijke beslissingen.