Samen in Hollands Kroon - Klantenraad

Samen in Hollands Kroon - Klantenraad

De mening van klanten en inwoners staat centraal bij de wijkteams van Hollands Kroon. Daarom heeft Incluzio Hollands Kroon een klantenraad, gevormd door betrokken inwoners uit de gemeente. De raad denkt mee over onze dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Graag vertellen we je meer over de klantenraad en stellen de leden aan je voor.

Wat doet de klantenraad?

Leden van onze klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio. Ze onderhouden contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelen informatie over hoe tevreden inwoners zijn. Al die waarnemingen delen zij in de klantenraad en, indien nodig, met het bestuur van Incluzio.

Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over samenwerkings- en fusieplannen en de kwaliteit van onze zorg. De voorzitter van de raad geeft leiding aan de vergadering, verbindt de verschillende visies van de leden met elkaar en overlegt regelmatig met de bestuurder van Incluzio.

Denk mee met klantenraad!

Om advies te geven, willen de leden goed op hoogte zijn wat er speelt. Daarom komt de klantenraad eenmaal per zes weken bij elkaar. De leden zijn goed geïnformeerd over de wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet, doordat ze een training gevolgd hebben over het sociaal domein.

Het is voor de raad belangrijk dat inwoners van Hollands Kroon weten van het bestaan van de raad en hoe zij de raad kunnen bereiken met wensen of vragen. Of om hun ervaringen te delen. Je kunt de raad bereiken via e-mail info@klantenraadincluzio-hk.nl 

De klantenraad stelt zich voor

De klantenraad bestaat uit klanten en niet-klanten, mannen en vrouwen van diverse leeftijden, met verschillende ervaring, kennis en achtergronden. Ze zijn afkomstig uit verschillende kernen van Hollands Kroon. Ze zijn klant van het wijkteam, ouder van een klant, werkzaam bij een zorgaanbieder en/of hebben ruime ervaring in (vrijwilligers) werk binnen zorg en welzijn.

Ronald van Huizen

voorzitter/secretaris

‘Ik ben verliefd op het Wad, zo prachtig!’

Sinds 12 jaar woon ik in Hollands Kroon, nu in Hippolytushoef. Nadat ik als docent in het hoger onderwijs en bij een uitgeverij heb gewerkt, moest ik vanwege persoonlijke omstandigheden vervroegd afzwaaien. Omdat ik graag iets doe voor de gemeenschap ben ik voorzitter/secretaris van de klantenraad én van de cliëntenraad participatiewet Hollands Kroon.

Anton Raven

waarnemend voorzitter/secretaris
hulpmiddelen, voorzieningen, huishoudelijk zorg

‘Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk bereikbaarheid van voorzieningen is.’ 

Ik ben een positief ingesteld mens, woonachtig in Nieuwe Niedorp. Gevraagd en ongevraagd geef ik advies om een brug te slaan tussen politiek en de straat. Inwoners van Hollands Kroon bied ik graag een luisterend oor. Zo kan ik de problemen die spelen bij de inwoners op de agenda van de klantenraad zetten. Samen komen we verder.

Tanja Raven

penningmeester
jeugd, jongerenwerk, begeleiding, dagopvang, dementie

‘Korte lijnen in de zorg zijn zo belangrijk.’ 

Ik vind het belangrijk om op een positieve manier bij te dragen aan zorg en welzijn in Hollands Kroon. Dat doe ik via de klantenraad. Doordat we makkelijk benaderbaar zijn, zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor zijn we een belangrijke schakel tussen inwoners en Incluzio.

Astrid van den Berg

jeugd, jongerenwerk, beschermde woonvormen, Wmo volwassenen

‘De juiste zorg voor iedereen.’ 

Als trotse moeder van 2 prachtige zonen passen de onderwerpen jeugd en jongerenwerk mij heel goed. Ik ben geboren en getogen in Breezand waar ik nog steeds samenwoon. Als gastvrouw in de zorg zie ik dagelijks hoe belangrijk het is dat iedereen die dat nodig heeft de juiste zorg krijgt.

Olaf Nederpelt

Beschermde woonvormen, Wmo volwassenen

‘Contact met lotgenoten helpt bij herstel.’ 

Als vader van 2 zonen en woonachtig in Westerland wil ik graag iets betekenen voor de maatschappij. Ik maak me hard om de kloof tussen klant en het sociaal domein te dichten, want we moeten er samen voor zorgen dat zorg betaalbaar en beschikbaar blijft. Groepsgerichte aanpak en lotgenotengroepen zijn daar een goede voorbeelden van.

 

Ook lid worden van de klantenraad?

Dat kan. Neem contact op met Ronald van Huizen via info@klantenraadincluzio-hk.nl

Meer informatie over de klantenraad