Samen in Hollands Kroon - Contact

Samen in Hollands Kroon - Contact

Wij zijn op de volgende locaties te vinden

Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon houdt regelmatig inloopspreekuren in verschillende wijken. Ook kunt u het wijkteam vinden bij evenementen, markten en beurzen. Daar kan iedereen met vragen over zorg en ondersteuning terecht. In dit overzicht ziet u waar u het wijkteam de aankomende maand kunt vinden.


Alleen op afspraak

Hoofdkantoor

Westrak 208
1771 SV Wieringerwerf  

Parkzicht

Parkzicht 3
1777 BC Hippolytushoef  

De Koppeling

Koperwiek 30
1733 BA Nieuwe Niedorp

Klachten en Complimenten

Alle medewerkers van de wijkteams doen elke dag hun best om de inwoners zo goed mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk om onze organisatie elke keer weer te verbeteren. Uw mening is van belang voor ons. We gaan graag samen met u in gesprek. In dit document kunt u onze regeling bij complimenten en klachten lezen.

Voor klachten:
Incluzio Hollands Kroon 
Westrak 208 
1771 SV Wieringerwerf 
T: 088 - 321 5000
E: klachtenhollandskroon@incluzio.nl

Voor complimenten
Incluzio Hollands Kroon 
Westrak 208 
1771 SV Wieringerwerf 
T: 088 - 321 5000
E: complimentenhollandskroon@incluzio.nl

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Incluzio Hollands Kroon. De raad beschikt over een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarverantwoording, de goedkeuring van bepaalde directiebesluiten en de vaststelling van de jaarrekening. Hiervoor worden zij op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden binnen Incluzio Hollands Kroon. De leden van de raad van commissarissen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.  

Maak kennis met de leden van onze raad van commissarissen

Privacy

De gemeente Hollands Kroon heeft  Incluzio Hollands Kroon het mandaat gegeven om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor haar inwoners. Het gaat dan om de zorg en ondersteuning die onder de Jeugdwet en de Wmo valt. Incluzio voert de zorg uit door de inzet van wijkteams Jeugd en Wmo. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Ook werken de wijkteams nauw samen met  zorgaanbieders, huisartsen, scholen en welzijnswerk. Dit doen zij om maatwerk te kunnen leveren aan inwoners.
Om maatwerk te kunnen leveren, moeten wij en Incluzio beschikken over informatie van inwoners. Het kan voorkomen dat er bijzondere persoonsgegevens worden uitgewisseld, zoals gegevens over de gezondheid van inwoners. Die gegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokken inwoner daarvoor toestemming geeft.
Rondom privacy en gegevensverwerking hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens. Deze afspraken kunt u lezen in onze privacy charter.