Buurtteams Heerlen continueert de zorg in Heerlen!

Met ingang van 1 januari 2024 is Incluzio verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen: Buurtteams Heerlen, aangenaam kennis te maken! Een nieuwe naam voor vertrouwde zorg. Want voor medewerkers en inwoners verandert er per 1 januari niets.

Na 7 jaar komt er een einde aan de maatschappelijke ondersteuning door STAND-BY!. We realiseren ons dat dit voor medewerkers en inwoners een spannende ontwikkeling is, maar Buurtteams Heerlen zal verder bouwen aan het Heerlense zorglandschap en de geleverde zorg continueren. 

Logo Buurtteams Heerlen
Overgangstermijn van een half jaar

Voor cliënten die nu ondersteuning ontvangen wordt de bestaande dienstverlening tot uiterlijk 1 juli 2024 voortgezet door STAND BY! De overgangstermijn van maximaal een half jaar wordt gebruikt voor de overdracht naar Buurtteams Heerlen. Buurtteams Heerlen voert momenteel gesprekken en maakt afspraken met alle ketenpartners en medewerkers. Alle professionals in de uitvoering die in dienst willen treden, nemen we aan. Met alle vrijwilligers blijven we graag samenwerken. Hierdoor wordt de zorg aan de inwoners door vertrouwde gezichten geleverd.

Duurzaam en kwalitatief

Met Buurtteams Heerlen borduurt Incluzio verder op wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd. Van onderop, samen met de inwoners, ervaringsdeskundigen, partners, vele vrijwilligers en anderen in de buurt werken we aan de best passende oplossing. Met oog voor wat iemand zelf wil en kan. Hierbij is de menselijke maat heel belangrijk. Ook wordt gekeken naar de inzet van slimme digitale oplossingen. 

Website Buurtteams Heerlen

Doorontwikkeling van zorg

De doorontwikkeling van de zorg is en blijft belangrijk. Denk aan:

  • het terugdringen van de oplopende wachtlijsten voor de GGZ 
  • een maatwerk aanpak voor inwoners met een complexere hulpvraag
  • één loket in iedere buurt waar inwoners met elke zorgvraag terecht kunnen
  • samenwerking met partners om te voorkomen dat burgers niet tussen wal en schip vallen als ze worden doorverwezen naar andere instanties
  • dagbesteding als onderdeel van de buurt waar meer maatwerk activiteiten worden aangeboden
  • intensivering van de samenwerking met o.a. Werk voor Heerlen zodat mensen meer kunnen doorstromen. 
Meer weten?

U ontvangt van ons een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten die binnenkort georganiseerd worden. 

Lees hier ons verhaal.