Incluzio actueel

Buurtgezinnen in Hollands Kroon gestart: ‘Opvoeden doen we samen’

Vanaf nu kunnen gezinnen in de gemeente Hollands Kroon die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen. Incluzio Hollands Kroon is hiervoor een samenwerking gestart met Buurtgezinnen. Buurtge...

‘Als huishoudelijke hulp lach en huil je mee met de mensen’

Vierentachtig jaar wordt ze in oktober. En ook bij mevrouw Sjaan is de ouderdom met gebreken gekomen. ‘Een paar jaar terug dachten de doktoren dat ik er geweest was. Maar ik ben nog elke dag pos...

Gedichtenwedstrijd tegen eenzaamheid

Iedereen telt mee. Kom erbij! Eenzaamheid is een thema dat steeds meer mensen raakt, zeker door de huidige corona-omstandigheden. Incluzio Hollands Kroon wil dan ook graag extra aandacht besteden a...

Mantelfoon gaat de straat op

Om de bekendheid te vergroten van de Mantelfoon zijn de medewerkers een leuk initiatief gestart; de Rotterdamse straten in! Afgelopen week stonden ze met de knalgele opblaastelefoon op de markt van...

Nieuwe opdracht voor de De Zorgcentrale

Vorige week heeft De Zorgcentrale,onderdeel van Incluzio, een mooie nieuwe opdracht gegund gekregen van het Fiom. Het gaat om een de telefonische achterwacht voor het steunpunt voor informatie en h...


Gezin moest met 900 euro rond zien te komen

Omgaan met geld. Niet iedereen doet het even makkelijk. Schulden opbouwen is gauw genoeg gebeurd. Als mensen vastlopen in hun financiën helpt Esther van Riessen, budgetcoach bij Wmo Radar, ze graag uit de brand. 

...