Activering & participatie

activering, praktijkleren, dagbesteding, leerwerktrajecten, meedoen, arbeidsparticipatie, werkervaringsplaatsen, wijkbedrijf, talentontwikkeling

Een betaalde baan, vrijwilligerswerk of de buren een handje helpen. Mensen die actief zijn, doen mee en staan niet aan de kant. Ze staan sterker in het leven, ontmoeten mensen en voelen zich gewaardeerd. Meedoen werkt bovendien preventief: het voorkomt problemen zoals eenzaamheid, schulden, straatoverlast en criminaliteit. Incluzio zet dan ook in op activering, leerwerktrajecten, vrijwilligerswerk en andere vormen van actieve dagbesteding. 

We kijken goed naar wat iemand nodig heeft en waar zijn of haar talenten liggen. We bieden begeleiding op maat en benutten of creëren kansen in de wijk. We betrekken ondernemers bij ons plan, zodat mensen bij hen in de leer kunnen. En we werken samen met organisaties in de wijk, die vaak enorm geholpen zijn met extra vrijwilligers. Dat we onderdeel zijn van Facilicom - met 35.000 medewerkers - biedt bovendien veel mogelijkheden voor leer- en werktrajecten. Soms zetten we zelf wijkbedrijven op: kleinschalige ondernemingen waar wijkbewoners werkervaring op kunnen doen. Zo kunnen mensen meedoen én versterken we de sociale wijkstructuur. 

WMO Radar

In Rotterdam brengt WMO Radar bewoners in beweging. Bijvoorbeeld door leerwerktrajecten in de Huizen van de Wijk of door hen te verbinden met ondernemers in de stad. 

Wijkbedrijf Goes-Zuid

In de gemeente Goes heeft Incluzio het wijkbedrijf Goes-Zuid opgericht. Wijkbewoners met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt werken hier aan een nieuw perspectief.

Incluzio Uitvoering

In Zuid- en Oost-Nederland begeleidt Incluzio Uitvoering mensen in leerwerktrajecten. Door bruggen te slaan tussen de diverse leefgebieden waarin mensen vastlopen, bieden wij nieuw perspectief

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij  Incluzio Leiderdorp terecht voor sociale basisondersteuning. Iedere inwoner kan terecht met een ondersteuningsvraag. Ook zijn we verantwoordelijk voor de welzijnsactiviteiten en sluiten daarbij aan bij bestaande initiatieven.