WIL (Wonen Integratie en Leefbaarheid) maakt een start in Schiedam en Rotterdam

22 februari 2017

WIL, wonen, integreren, leefbaarheid, inclusiviteit

Afgelopen jaar is men in den lande bezig met het uitrollen van het integrale huisvestingsconcept voor statushouders, genaamd WIL: Wonen Integratie en Leefbaarheid. Momenteel is er een start gemaakt in Schiedam en Rotterdam met twee locaties.

Ibrahem, één van de bewoners van de locatie in Rotterdam deelt zijn ervaring met WIL. Lees hier zijn verhaal.

WIL is een ketensamenwerking met Radar Groep, Incluzio en de divisies van Facilicom. De doelstelling van WIL is om de bewoners significant eerder uit de bijstand te krijgen door het bieden van huisvesting en netwerk waarin bewoners participeren en excelleren. Met als resultaat arbeidsparticipatie (en besparing op bijstand).

Meer weten? Lees alles over WIL: Wonen Integratie en Leefbaarheid?