Wonen, Inclusiviteit en Leefbaarheid

woonbegeleiding, statushouders, integratie, integreren, inburgeren, samenleven in de wijk, begeleid wonen, woontraining

Incluzio gelooft in een samenleving waarin elk individu meetelt en meedoet. Een voorbeeld daarvan is ons concept van wonen voor diverse groepen. Dat kunnen statushouders zijn, maar ook studenten, GGZ-patiënten of jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om op zichzelf te wonen. Onder de noemer Wonen, Inclusiviteit en Leefbaarheid (WIL) bieden we een breed en samenhangend pakket aan diensten. 

Incluzio is onderdeel van de facilitaire dienstverlener Facilicom. Die schaalgrootte en back-up stelt ons in staat om op grote schaal te investeren en risico’s te dragen. We transformeren kantoren en voormalig zorgvastgoed naar woningen. En dat niet alleen. We bieden ook ondersteuning bij het leren van de taal en het vinden van werk of dagbesteding. Daarbij gaan we uit van de kracht van mensen en werken lokaal samen met organisaties en bedrijfsleven. Steeds zoeken we naar de juiste verbindingen. Zo krijgen de mensen om wie het gaat perspectief en een eigen waardevolle plek in de maatschappij. Met het verbinden van buurtbewoners, statushouders en andere betrokkenen werken we ook aan de leefbaarheid in de wijk.

Binnen het pandhuisvesten we een sociale mix bijvoorbeeld statushouders en ‘spoedzoekers’ of studenten om integratie te bevorderen en wachtlijsten van de sociale woningbouw terug te dringen. Gelijktijdig staan werk en integratie voorop. Incluzio, RadarAdvies en Wmo Radar helpen gemeenten en hun partners om het maximaal haalbare te bereiken in integratie, participatie én samenleven.

wonen, inclusiviteit, leefbaarheid, integratie, sociaal ondernemen, statushouders, asielzoekers, integreren, inburgeren

In Rotterdam biedt WIL 33 statushouders huisvesting en begeleidt ze naar een baan, stageplek, vrijwilligerswerk of een opleiding.

In Schiedam helpen we 50 statushouders aan een waardevolle plek in de maatschappij.

wonen, inclusiviteit, leefbaarheid, integratie, sociaal ondernemen, statushouders, asielzoekers, integreren, inburgeren, wmo radar, radar uitvoering

Ook WMO Radar en RadarAdvies werken met het WIL-concept.