Transitie Autoriteit Jeugd looft Hollands Kroon en Incluzio

11 april 2017

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) looft in een recent rapport de werkwijze van de gemeente Hollands Kroon en Incluzio. In het rapport 'Zorgen voor de jeugd' wordt de opzet van de jeugdzorg in Hollands Kroon als goed praktijkvoorbeeld aangehaald. 

Onlangs heeft de TAJ haar jaarrapport gepubliceerd. De brede conclusie in het rapport is dat er in de Jeugdzorg kleine stappen voorwaarts worden gemaakt. De TAJ geeft aan dat er nog veel te doen is op het gebied van administratie, liquiditeitsproblemen bij instellingen, wachtlijsten en samenwerking. Maar tegelijkertijd zijn er ook vele mooie praktijkvoorbeelden te noemen. Eén van die voorbeelden die de TAJ beschrijft, is de samenwerking tussen Incluzio en de gemeente Hollands Kroon. De TAJ spreekt over een vergaand model: “Er is in dit model een sterke prikkel bij Incluzio om alles zo preventief en zo snel mogelijk te organiseren. Zo is op basis van de eerste ervaringen de professionaliteit van de wijkteams verbreed en verhoogd”, aldus de TAJ in haar rapport. 

Alle uitvoering in één hand

De gemeente Hollands Kroon gelooft in een integrale benadering die uitgaat van het leven van mensen en die niet de zorg zelf centraal zet. De integrale aanpak van Incluzio Hollands Kroon past daar uitstekend bij. Vanaf juli 2016 verzorgt Incluzio alle taken vanuit de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) en de Wet jeugdzorg in Hollands Kroon. Incluzio is verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van de wijkteams als de toegang, signalering en de levering van ondersteuning en zorg aan de bijna 50.000 inwoners. Centraal daarbij staan de wijkteams die diep geworteld zijn in de 22 kernen en zorgen voor laagdrempelige ondersteuning dichtbij huis.

Dat Incluzio en gemeente Hollands Kroon als goed praktijkvoorbeeld worden genoemd, leidt tot tevredenheid bij algemeen directeur Peter de Visser van Incluzio: “Mooi dat een organisatie van experts, zoals de TAJ, die in heel Nederland op bezoek is geweest bij jeugdzorginstellingen en gemeenten, onze aanpak in Hollands Kroon als voorbeeld ziet van echte vernieuwing van de jeugdzorg. Centraal in de aanpak staat dat we in de uitvoering bij mensen thuis de kanteling maken van probleem georiënteerd werken naar samen met het gezin en andere betrokkenen zoeken naar duurzame oplossingen. Tijdig inschakelen van hoogwaardige specialistische zorg hoort daar ook bij, net zo goed als normaliseren en kijken hoe met een zetje in de goede richting ook in complexe situaties een gezin bijvoorbeeld samen met betrokken familieleden, de sportvereniging en school haar eigen veerkracht kan vergroten. Die integrale benadering is een belangrijke succesfactor.”

Trots

Ook wethouder Mary van Gent is trots dat het ministeries van VWS en V&J, waar de Transitie Autoriteit Jeugd onder valt, zien waar Hollands Kroon mee bezig is: “We benaderen alles vanuit het kind door zorg op maat en dichtbij te leveren. Op die manier maak je stappen. Ik ben heel trots op de waardering van de Transitie Autoriteit Jeugd. Het is voor mij het bewijs dat we op de goede weg zijn.”

Over Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het nodig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.