Stap voor stap werkt Bart aan zijn toekomst

Klant aan het woord

Bart (18) is een rustige en slimme jongen, zoals veel andere jongens van zijn leeftijd. Alleen Bart heeft autisme. Hij heeft daardoor moeite zich in te leven in anderen. Vaak beleeft hij situaties anders dan zijn leeftijdgenoten en begrijpt hij niet wat er van hem wordt verwacht. 'Structuur, duidelijkheid en veiligheid, dat is wat hij nodig heeft', zegt Cees Jans, wijkteammedewerker van Incluzio Hollands Kroon. Cees begeleidt Bart thuis en op school. 

Bart woont samen met zijn moeder, jongere broertje en zusje. Het is een liefdevol gezin. Elke dag kookt Bart het avondeten voor zijn familie. Het gezin heeft het financieel moeilijk en leeft van bijzondere bijstand. Het sociale leven van Bart speelt zich voornamelijk online af. Het liefst speelt hij de hele dag computergames. Op school gaat het niet zo goed met Bart, dat is ook de aanleiding dat er is aangeklopt bij Incluzio voor hulp. Zijn school heeft telefonisch melding gedaan bij het klantcontactcentrum.

Eerst rond de tafel

Om helder te krijgen welke hulp en ondersteuning er precies nodig is, krijgen Bart en zijn moeder eerst een keukentafelgesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek blijkt dat Bart naast begeleiding op school ook begeleiding thuis nodig heeft. Onder meer bij het regelen van zijn geldzaken. Nu Bart achttien is, draagt hij hiervoor namelijk zelf de verantwoordelijkheid. Maar hij heeft nog geen eigen bankrekening, zorgverzekering of zorgtoeslag geregeld. Zijn moeder is op dit moment niet in staat om deze zaken samen met Bart op te pakken, daarom steekt Cees een helpende hand toe.

Cees: 'We hebben eerst samen een lijst opgesteld met voorwaarden voor het kunnen regelen van zijn eigen geldzaken, zoals dus die eigen bankrekening. Vervolgens ging hij zelf bellen met de bank. Met trillende handen, maar toch werkte hij het opgestelde lijstje netjes af.' Tijdens het telefonisch contact met de bank zat Cees naast Bart om hem te ondersteunen. Bart is wel zelfstandig naar de bank gegaan om de administratieve afhandeling te regelen. 'Dit lijkt misschien een makkelijke stap', zegt Cees, 'maar voor iemand met autisme is dit een grote drempel. Een drempel waar hij goed overheen is gestapt.' Op de vraag van Cees waarom Bart geen random reader mee naar huis had gekregen, antwoordde Bart: 'Stond niet op het lijstje'. Inmiddels heeft Bart al zijn eigen geldzaken geregeld en betaalt hij zelf zijn zorgkosten. 

School en werk

Cees en Bart hebben naast praktische doelen, zoals een bankrekening openen, ook doelen gesteld voor school en werk. Bart ziet zichzelf in de toekomst graag werken in de voedingsbranche. Maar voordat het zover is, moet hij ervaring opdoen via een leerwerktraject. Hij wordt via een speciale school voorbereid op een opleiding, stage of werkplek. Cees zoekt Bart wekelijks op. 'Bart doet het erg goed en staat inmiddels bekend als een prettige leerling', vertelt Cees. 'Wel bleek hij af en toe zonder goede reden te verzuimen op school. Ik ben hierover met hem in gesprek gegaan en we hebben samen duidelijke afspraken gemaakt over het terugdringen van zijn verzuim. Ook hier geldt dat duidelijkheid en structuur belangrijk zijn. Het voorbereidingstraject van school is een belangrijke stap om in de toekomst op zichzelf te kunnen wonen en een baan te vinden in de voedingsbranche.'

De volgende stap

Bart komt de gemaakte afspraken nu netjes na. Hij gaat naar school en in februari 2017 start hij met een leerwerktraject bij een restaurant. Bart is in contact gebracht met dit restaurant via het 200 Banenplan; een project van Parlan Jeugdhulp, Kenter Jeugdhulp, Leger des Heils en Youké. Doel van dit plan is om in één jaar 200 kwetsbare jongeren te begeleiden naar werk, opleiding en een stabiele woonsituatie. 'Dit project is geknipt voor Bart', zegt Cees. 'Ze begeleiden hem bij het werk en houden rekening met zijn privésituatie. Hierdoor kan ik een stapje terug doen. Het is fijn dat we dit soort trajecten samen met de regionale partners, en de jongeren zelf natuurlijk, zo goed op de rails krijgen.' De wijkteammedewerker blijft wel betrokken bij Bart en de evaluatie van zijn traject. En Bart zelf? Die zegt: 'Ik ben blij dat ik samen met Cees deze zaken heb kunnen oppakken. Ik kijk uit naar mijn leerwerktraject.'