Wijkondersteuningsteams Schiedam

Met zes wijkondersteuningsteams gaat de gemeente Schiedam invulling geven aan de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet op de Jeugdzorg. Incluzio is ingeschakeld om te helpen met het vormgeven van teams en deze te ondersteunen. De wijkondersteuningsteams geven invulling aan sociale basiszorg, zonder bureaucratische hindernissen. De vernieuwing zorgt voor een verbinding met bewonersinitiatieven, welzijn, huisartsen, verzekerde zorg, onderwijs, werk en ondernemerschap.