Samen in Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. Ook is Incluzio Hollands Kroon één van de deelnemers van het Scheidingsplein.

De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het nodig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.

Elke kern in Hollands Kroon een betere kern, dat is onze ambitie!

Visie Incluzio Hollands Kroon

Wat is onze visie? Waar geloven wij in? Wat zijn onze leidende principes?  
>> Lees verder

Wijkteam Incluzio Hollands Kroon

Wat doet het wijkteam? Met wie werkt het wijkteam samen?
>> Lees verder

Werkwijze Incluzio Hollands Kroon

Hoe gaat het wijkteam te werk bij een aanmelding van een klant?
 >> Lees verder

Administratie Incluzio Hollands Kroon

Hoe dient u uw factuur in? Wat is ons indicatieproces? Op welke locaties zijn wij te vinden?
 >> Lees verder