Samen in Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. Ook is Incluzio Hollands Kroon één van de deelnemers van het Scheidingsplein.

De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het nodig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.

Elke kern in Hollands Kroon een betere kern, dat is onze ambitie!

Inwoners van Hollands Kroon: er verandert iets voor u!

Bent u inwoner van de gemeente Hollands Kroon én ontvangt u hulp bij het huishouden vanuit de Wmo? Dan verandert er iets voor u. De gemeente stapt over op 'resultaatgericht indiceren'. Dit houdt in dat het voortaan gaat om de vraag wat voor u een schoon en leefbaar huis is. Van de gemeente heeft u hier een brief met uitleg over gekregen. Het zou kunnen zijn dat u hier nog vragen over heeft. Veel van deze vragen zullen worden beantwoord in de veelgestelde vragen. En anders kunt u contact opnemen met de gemeente. Die gegevens vindt u ook in de brief. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Visie Incluzio Hollands Kroon

Wat is onze visie? Waar geloven wij in? Wat zijn onze leidende principes?  
>> Lees verder

Wijkteam Incluzio Hollands Kroon

Wat doet het wijkteam? Met wie werkt het wijkteam samen?
>> Lees verder

Werkwijze Incluzio Hollands Kroon

Hoe gaat het wijkteam te werk bij een aanmelding van een klant?
 >> Lees verder

Administratie Incluzio Hollands Kroon

Hoe dient u uw factuur in? Wat is ons indicatieproces? Op welke locaties zijn wij te vinden?
 >> Lees verder