Radar Uitvoering en Incluzio breiden succesvolle samenwerking uit

4 juni 2015

radar logo

Incluzio is voornemens om haar minderheidsbelang in Radar Sociaal Ondernemen uit te breiden naar een meerderheidsbelang. Daarnaast gaan Radar Uitvoering en Incluzio ook op andere terreinen samen ondernemen, vanuit de ambitie om het uitvoeringsbedrijf van de toekomst te zijn. Geen schotten, niet aanbodsgericht, maar doen wat nodig is. Kleinschalig en lokaal. Dit gaat om uiteenlopende activiteiten. Van buurt- en wijkteams en gezinscoaching tot wijkbedrijven waar bewoners zelf het heft in handen nemen.

Incluzio en Radar Uitvoering werken sinds medio 2014 samen in Radar Sociaal Ondernemen. Vanuit dat bedrijf bieden zij onder de naam Magis werk aan ruim 600 mensen met een SW indicatie en zorgen zij voor een nieuw perspectief voor zo'n 1500 mensen met een bijstandsuitkering. Radar Uitvoering en Incluzio hebben elkaar gevonden in hun ambitie om juist mensen in een kwetsbare situatie perspectief en werk te bieden. Zij werken beiden altijd lokaal en leveren maatwerk. De afgelopen jaren hebben zij, naast in Radar Sociaal Ondernemen, ook op uiteenlopende andere terreinen samengewerkt. Bijvoorbeeld bij het sociaal beheer van 19 buurthuizen in Rotterdam en bij de inrichting en opstart van 18 sociale buurtteams in Utrecht.

Samen van betekenis zijn voor buurten en wijken
Radar Uitvoering heeft een jarenlange ervaring met de meest ingewikkelde doelgroepen en sociale problematiek zowel in grote steden als in de provincie. Zij levert lokaal wat nodig is. Vaak startend met bewoners zelf en ondernemers in de wijk. Radar Uitvoering ondersteunt, faciliteert en stimuleert mensen waar nodig. Alles vanuit de focus dat mensen verder komen en zoveel mogelijk zelfstandig meekomen in de maatschappij. Radar Uitvoering is actief in grote steden als Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, maar ook in gemeenten in Oost en Zuid Nederland. Incluzio is vanuit het motto elke buurt een betere buurt, actief in steden als Schiedam, Amsterdam, Utrecht en ook Den Haag.

Radar Uitvoering heeft in de afgelopen decennia een positie opgebouwd als vernieuwer in het sociale domein. Incluzio voegt daar haar visie en ambitie op het gebied van zorg bij mensen thuis aan toe. Als onderdeel van het grootste familiebedrijf van Nederland is zij bovendien in staat om op grotere schaal te investeren en risico's te dragen. Tot slot brengt Incluzio ook een aantal bedrijfsmatige competenties in en een expliciete verbinding met werk en ondernemerschap. Samen verwachten beide partijen hun leidende positie uit te kunnen breiden en bij te kunnen dragen aan een versnelling van de transformatie van het sociale en zorgdomein.