Partnerschap zorg Incluzio en Hollands Kroon

15 april 2016

hollands kroon, peter de visser, mary van gent

Op donderdag 14 april ondertekenden Peter de Visser, Algemeen directeur van Incluzio en Wethouder van Hollands Kroon Mary van Gent een overeenkomst om de zorg voor de inwoners van Hollands Kroon slimmer te organiseren. Daarmee is samenwerking tussen de gemeente Hollands Kroon en Incluzio officieel. Uitgangspunt is maximale tevredenheid bij de inwoners en het continu zorgen voor goede, veilige en meest effectieve zorg. De overeenkomst is getekend voor de duur van 2,5 jaar. Wij zien het als een startpunt van een mooie en langdurige samenwerking.

Incluzio Hollands Kroon BV organiseert vanaf 1 juli 2016 alle taken in het kader van de Jeugdwet, Wmo en voorliggende voorzieningen in de gemeente. Met deze opdracht krijgen wij nu de kans om onze visie op integrale zorg vorm te geven. De zorg en ondersteuning wordt deels uitgevoerd door onze eigen medewerkers, en deels door lokale gecontracteerde partijen. In samenwerking met zorgaanbieders die nu al actief zijn in Hollands Kroon en ketenpartners zoals huisartsen, wijkverpleging, gespecialiseerde zorg en scholen organiseren wij de zorg in de gemeente. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen samen mét de bewoners welke zorg nodig is. Daarbij staat lokale samenwerking centraal. Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. En dat doen we door zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening aan elkaar te verbinden en belemmeringen weg te halen.

Lees meer:
http://www.hollandskroon.nl/leven/nieuws_3429/item/hollands-kroon-en-incluzio-starten-partnerschap-in-zorg_27352.html