Publicaties

De manier waarop zorg en welzijn in Nederland georganiseerd zijn is beperkt houdbaar. De kosten stijgen, de vraag neemt toe en er is veel te weinig menskracht en budget beschikbaar om het systeem in stand te houden. Gelukkig kan het anders.

Visie

Binnen zorg en welzijn is een volledig andere aanpak mogelijk, door anders te organiseren. Van onderop, met vertrouwen in de potentie van burgers en professionals, het wegnemen van onnodige regels en bureaucratie, visie op de kansen van samenwerking en oog voor het individu. Lees meer in deze publicaties:

Publicaties

 • Ervaringsrapport; Het Goede Gesprek -Lees 
 • Ervaringsrapport; Werk maken van mensenlevens -Lees 
 • Onderzoek: meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen bij BTO Sociaal Utrecht - Lees
 • Samenvatting; Integraal werken in de wijk - Lees
 • Ervaringsrapport; Realiseren van zelforganisatie bij thuishulporganisaties - Lees
 • Ervaringsrapport; Nieuwe aanpak individuele begeleiding - Lees
 • Manifest Incluzio - Lees
 • Whitepaper; Samen aan het roer - Lees

Webinars en podcasts

 • Podcastaflevering #06 - Anders kijken naar mens en techniek, februari 2022. Je luistert hier de podcast.
 • Podcastaflevering #05 - Het belang van sterke gemeenschappen, december 2021. Je luistert hier de podcast.
 • Podcastaflevering #04 - Anders organiseren, november 2021. Je luistert hier de podcast.
 • Podcastaflevering #03 - Netwerksamenwerking: Incluzio Zaanstad & GGZ in de wijk, augustus 2021. Je luistert hier de podcast.
 • Podcastaflevering #02 - Positieve gezondheid in de praktijk, juli 2021. Je luistert hier de podcast.
 • Podcastaflevering #01 - Positieve gezondheid, april 2021. Je luistert hier de podcast.
 • Webinar - Innoveren in het sociale domein; sociale monitoring, 4 februari 2021. Klik hier voor meer informatie en kijk hier het webinar terug.
 • Webinar - Domeinoverstijgende samenwerking bij zorg op afstand in VVT, GGZ en WMO, 22 februari 2021. Klik hier voor meer informatie en kijk hier het webinar terug.