Wijkbedrijf Goes

Het wijkbedrijf Goes-Zuid is op initiatief van de gemeente Goes opgericht door Incluzio. Het wijkbedrijf wilt de leefbaarheid en zelfredzaamheid van de wijk en haar wijkbewoners vergroten. Dit doen zij door kandidaten in het kader van de participatiewet kansen te bieden, talenten te ontwikkelen en perspectief op werk te vergroten.

Wijkbedrijf Goes heeft als doelstelling:

  • Het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden met een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt. 
  • Werkplekken creëren voor wijkbewoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om stijging op de participatieladder te realiseren (sociale activering).
  • Leerwerkplekken bieden aan jongeren zonder startkwalificatie (begeleiden).
  • Stageplekken bieden aan studenten om werkervaring op te doen en tegelijkertijd iets te kunnen betekenen voor de wijkbewoners (opleiden). 
  • Door het organiseren van activiteiten meer sociale cohesie in de wijk creëren en daarmee de leefbaarheid in de wijk verbeteren.
  • Door het bieden van de juiste diensten en ondersteuning mensen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen.
  • Een samenhangende en verbindende rol spelen tussen de verschillende initiatieven en organisaties.

Wilt u meer weten over Wijkbedrijf Goes?

Bekijk dan onderstaande video of volg ons op Facebook. Hier houden wij u op de hoogte van onze actualiteiten en projecten.

Contact opnemen

U kunt ook persoonlijk contact opnemen met onze medewerkers:
Peter Moes per mail of telefonisch via 06 20016071.
Anita de Roos per mail of telefonisch via 06 20486147.