Meepraten met Buurtteams Utrecht over sociale vraagstukken

15 februari 2017

Door in gesprek te gaan over actuele praktijkvragen en sociale vraagstukken draagt Buurtteams Utrecht bij aan de innovatie in het sociale domein. Elke twee maanden leest u een artikel waarin een bepaald thema aan de orde wordt gesteld met daarin een stelling of vraag. U kunt op dit artikel, deze vraag of stelling reageren. Door uw mening, kennis en/of visie te delen willen we met elkaar de dialoog aangaan. Buurtteams Utrecht neemt deel aan dit interactieve deel van het kUS. Zo hopen we met elkaar antwoorden te vinden. Doet u ook mee?

Het artikel van Otto van de Vijver geeft een goede inkijk hoe buurtteammedewerkers vanuit eigen inzichten en specialistische achtergronden gezamenlijk hebben gewerkt aan een verdere invulling van “het profiel van de generalist”. Nu – bijna een jaar later – blijkt er sprake van een sterke individuele invulling van dat profiel. Leerstrategieën en deskundigheidsbevordering zijn veelal  gebaseerd op trial en error en dat individuele praktijk- en referentiekader.  De lappendeken van zienswijzen ten aanzien van het profiel van de generalist die uit de individuele beleving is ontstaan, laat zien dat er een zekere behoefte is aan kaders. Wat is eigenlijk de kern van het generalistisch werken? In dit artikel gaan we in op hoe Buurtteams Utrecht werkt aan het verdiepen van de generalistische opdracht van de buurtteams en hoe zij haar medewerkers toerust.  Waarbij we de vraag centraal stellen: ‘Heeft specialisme nog wel een rol binnen het profiel van de generalist?’

U kunt meepraten. Reageer op deze vraag via Twitter (#generalisme #sociaaldomein #werkplaatsensociaaldomein) of stuur een mail met uw reactie aan kus@hu.nl!

 

Lees het artikel van Buurtteams Utrecht