Incluzio Leiderdorp

Incluzio Leiderdorp zorgt voor de zorg en welzijn in Leiderdorp. Van sociale ondersteuning, zoals schuldhulpverlening en sportcoach tot zorg.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij Incluzio Leiderdorp terecht voor sociale basisondersteuning. 
Dit betekent dat een inwoner sneller ondersteuning krijgt en minder te maken krijgt met verschillende hulpverleners. Ook worden de verschillende welzijnsopdrachten ondergebracht bij Incluzio Leiderdorp. Het samenspel tussen onze preventieve medewerkers (welzijn), onze generalistische hulpverleners en andere ketenpartners wordt de kern van onze aanpak.

Radicaal integraal

Wij geloven in een radicaal integrale aanpak. Wij hebben al op veel gebieden ervaring in het sociaal domein; van huishoudelijk hulp tot welzijnswerk, buurtteams en specialistische ambulante begeleiding. Door deze ervaring weten we hoe we deze verschillende vormen van ondersteuning effectief in samenhang kunnen uitvoeren. Niet alleen binnen het sociaal domein vinden we een samenhangende aanpak belangrijk, ook daarbuiten. Daarom werken we bijvoorbeeld intensief samen met professionals uit de zorg (denk aan huisartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen). 

Aansluiten op behoefte en vraag van inwoners

Met onze dienstverlening sluiten we continu aan op de vraag en behoeften van Leiderdorpers. We doen wat nodig is. Hulpmiddelen hierbij zijn leercirkels en ‘design thinking’. Design thinking is een manier van ontwerpen dat ons dwingt om altijd vanuit het perspectief van de inwoner te kijken. Wij richten ook een inwonerspanel SCAN 071 op en meten klanttevredenheid doorlopend met de ervaringswijzer.

Er-Op-Af en Ja-mentaliteit

Onze medewerkers hebben een ‘Er op af’ mentaliteit. We komen bij mensen thuis en zijn in de wijk. Bijvoorbeeld bij de voorziening in de Oranjegalerij of voetbalvereniging RCL. Daardoor weten wij goed wat er speelt en wat de vragen zijn. Onze medewerkers hebben ook een Ja-mentaliteit. Ze zijn bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen. Wij hanteren de WIE-focus: Wederkerigheid, inzetten van het Informele netwerk en Eigen kracht.

Toekomstgericht

Nóg een speerpunt in onze aanpak: toekomstgericht werken. Wij werken aan zingeving, inkomen, een sociaal netwerk, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen in toekomstperspectief. Initiatieven zoals leerwerktrajecten, zakgeldbanen, taaltrajecten, schuldenaanpak gaat u daarom zeker terug zien. Wij hebben contact met ondernemers en zorgen voor stages voor scholieren en waar mogelijk werk.

Technologie en innovatie

Wij dagen onze medewerkers uit om bestaand aanbod te innoveren en maken maximaal gebruik van vernieuwende technologie. Denk aan sensoren en leefstijlmonitoring om langer thuis wonen mogelijk te maken voor bewoners met dementie en om hun mantelzorgers te ontlasten. Of aan de inzet van virtual reality games voor het teweegbrengen van gedragsverandering of aan de inzet van Robot Tessa.