Derde kwartaalrapportage Buurtteams Utrecht Online

6 november 2017

In 2017 ondersteunen de buurtteams tussen de 9.000 en bijna 10.000 klanten per kwartaal. Elk kwartaal worden gemiddeld 2.200 nieuwe vragen aan onze professionals gesteld. We krijgen daardoor steeds meer zicht op wat onze klant vraagt of nodig heeft. Om dat goed te beantwoorden is het uitwisselen van kennis in een buurtteam én tussen buurtteams van groot belang. In onze kwartaalraportage leest u welke acties wij hebben ondernomen. Ook komen de kwantitatieve resultaten aan bod.

Klik hier om de rapportage te downloaden