Hollands Kroon start gesprekken zorginkoop met Incluzio

2 februari 2016

hollands kroon

Op 22 januari heeft de gemeente Hollands Kroon besloten om gesprekken te starten met Incluzio over de zorginkoop 2016. De gemeente Hollands Kroon contracteert één partij die verantwoordelijk wordt voor alle zorgtaken. Het gaat om taken uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet. In Hollands Kroon hebben zo'n 1.800 inwoners daarmee te maken.

Door de uitvoering van zorgtaken volledig in handen van een deskundige marktpartij te leggen, wil Hollands Kroon haar inwoners volgens wethouder Mary van Gent 'efficiënter, slagvaardiger én goedkoper de hulp bieden die zij daadwerkelijk nodig hebben'. Wanneer Incluzio en de gemeente Hollands Kroon overeenstemming bereiken over de samenwerking, gaat de gemeente over tot een voorlopige gunning. Het is de bedoeling dat in maart 2016 de definitieve gunning plaatsvindt. Op dat moment is duidelijk of de gemeente Hollands Kroon met Incluzio de komende tweeënhalf jaar de zorg in de gemeente gaat organiseren.