Haso Korajlic - WIL coördinator

Als WIL coordinator ben ik tegelijkertijd relatiemanager, locatiemanager en integratiecoach.
WIL coordinator kan ook een afkorting zijn voor werken, inburgeren en leren. Dit zijn allemaal taken waar ik dagelijks mee te maken heb. Daarnaast ben ik ook een soort jobcoach, ik ga op zoek naar werkplekken voor de statushouders en begeleid ze hierin. Ook motiveer ik de statushouders om de Nederlandse taal te leren en te starten met de inburgeringscursussen. Tegelijkertijd probeer ik verbinding te leggen met lokale ondernemers en de buurtbewoners.

Alle statushouders zijn bezig met gezinshereniging. Hierbij komen veel vragen naar boven bij de statushouders. Mijn taak is dan om ze door te verwijzen naar vluchtelingenwerk, IND of andere organisaties en ze daarbij te helpen. 

Sinds december 2016 wonen er 33 Syrische statushouders in een gemeentelijke versnelarrangement. Zelf ben ik begin jaren 90 als vluchteling naar Nederland gekomen en weet daarom heel goed wat deze mensen meemaken. Het geeft me veel voldoening omdeze mensen te helpen weer een bestaan op te bouwen.