Dienstverlening

Een belangrijke toevoeging aan de combinatie van zorg en welzijn is dienstverlening. Met dienstverlening worden activiteiten bedoeld die op wijkniveau worden uitgevoerd. Dit kan zijn in de publieke ruimten maar ook bij mensen thuis; zoals groenvoorziening, hulp in het huishouden, kookservice en diensten in een buurthuis. De dienstverleningscomponent heeft een tweeledig effect, enerzijds heeft het een positief effect op de leefbaarheid van de wijk en de zelfredzaamheid van mensen, anderzijds biedt het perspectief voor (langdurig) werklozen uit de wijk. Incluzio initieert en participeert in projecten die met de inzet van langdurig werklozen de leefbaarheid van de wijk bevorderen.