Onze bedrijfscultuur

Blijven vernieuwen

Incluzio is een organisatie die nieuwe competenties in het publieke domein brengt. Onze visie en aanpak gaan gepaard met een verandering in werkwijze en gedrag. Wij werken vanuit leidende principes en gedeelde waarden en niet vanuit protocollen en sterk afgebakende taakomschrijvingen. Wij willen ons zoveel mogelijk losmaken van bestaande structuren, dogma's en belangen. Zo geven wij onze professionals verantwoordelijkheid en ruimte om ondernemerschap te tonen zonder dat financiële schotten belemmeren.

Talenten benutten

Onze werkwijze typeert zich door een dienstverlenende maar vooral resultaatgerichte aanpak waarbij de gezondheid in en leefbaarheid van de wijk centraal staat. Deze aanpak wordt ondersteund door een groot organisatorisch vermogen waarbij wij continu blijven investeren in de ontwikkeling van onze mensen en dienstverlening. Dit alles met de vraag en mogelijkheden van mensen én de wijk als uitgangspunt.

Duurzaam

Incluzio streeft naar betaalbare zorg en ondersteuning. Incluzio is een initiatief van Facilicom Group, een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat. Facilicom is altijd geheel met eigen geld gefinancierd en wordt vanuit een lange termijn-focus bestuurd. Incluzio streeft niet naar maximale winst op de korte termijn, maar naar continuïteit op lange termijn. Dat doen we door van betekenis te zijn voor onze klanten en de buurten waar wij actief zijn en aantoonbaar resultaten te boeken.