Wonen, Inclusiviteit en Leefbaarheid

21 juli 2017

Het WIL-concept was in eerste instantie gericht op statushouders. Nu de vluchtelingenstroom is afgenomen wordt het doorontwikkeld tot WIL 2.0. Want het concept is ook ideaal om bijvoorbeeld GGZ-patiënten, tienermoeders en kwetsbare ouderen te helpen (weer) een eigen plek in de maatschappij te verwerven.

Ali werkt nu als schoonmaker in een hotel (foto: Marieke Odekerken)

WIL is een integraal concept: streven is mensen uit de bijstand naar werk begeleiden, de leefbaarheid in de wijk vergroten, leegstaand vastgoed een nieuwe tijdelijke bestemming geven en betaalbare woningen creëren. Ali is een van de statushouders die met behulp van het concept stap voor stap zijn leven in Nederland vorm weet te geven. Yvette Koedijk, initiator van het WIL-concept: ‘Er is op dit moment minder behoefte aan huisvesting voor statushouders. Maar de behoefte voor betaalbare woningen voor spoedzoekers en kwetsbare groepen mensen wordt steeds groter, de situatie is nijpend. We zoeken de magic mix waarbij bijvoorbeeld starters op de arbeidsmarkt en bankhangers samenwonen met GGZ-patiënten, tienermoeders of kwetsbare ouderen.’  Lees hier het volledige artikel over WIL