Beschermd wonen

beschermd wonen, woonbegeleiding, ambulante begeleiding, dagbesteding, semi-begeleid wonen, kamertraining, wonen met zorg, zelfstandig wonen, zelfredzaamheid, kleinschalig wonen

Nieuw vertrouwen geven aan mensen die te maken hebben met verschillende psychische of psychosociale problemen. Dat is ons doel met beschermd wonen. Voor mensen die niet  zelfstandig kunnen functioneren, bieden wij een oplossing en hulp. We werken samen aan het hervinden van hun eigen kracht.

Incluzio biedt een veilige woonomgeving en begeleidt bewoners in hun zelfredzaamheid. Zo vallen zij niet tussen wal en schip en kunnen ze hun zelfvertrouwen herwinnen. We bieden hulp bij alles wat er bij zelfstandig wonen komt kijken: het huishouden, de administratie, een actieve daginvulling, het vinden van werk en het onderhouden van sociale contacten. We trainen bewoners om het heft weer in handen te nemen. Dat vergroot hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, zodat we hen stap voor stap kunnen loslaten. We betrekken het UWV en de GGZ daarbij, zodat iedereen vanuit zijn rol kan helpen. Steeds kijken we naar wat er al goed gaat en waar Incluzio kan ondersteunen. Wij stellen de vraag wat elke individuele bewoner nodig heeft voorop. We leveren maatwerk, waarbij de vraag naar de wettelijke basis of financiering pas komt nadat we hebben vastgesteld wat er nodig is.

beschermd wonen, woonbegeleiding, ambulante begeleiding, dagbesteding, semi-begeleid wonen, kamertraining, wonen met zorg, zelfstandig wonen, zelfredzaamheid, kleinschalig wonen

Incluzio Uitvoering Zuid biedt beschermd wonen in Limburg en Noord-Brabant. Van 24-uurs begeleiding tot semi-begeleid wonen en kamertraining.