Zorg op afstand

zorglijn, zorgcentrale, zorg op afstand

Zelfstandigheid, vrijheid en veiligheid zijn belangrijk voor ieder mens. Deze waarden zijn helaas niet vanzelfsprekend voor iedereen. Bijvoorbeeld als de kans op gebreken door ouderdom groter wordt of omdat er om andere redenen zorg nodig is. Zorg op afstand biedt dan uitkomst. Het zorgt ervoor dat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ontlast mantelzorgers en draagt bij aan het voorkomen van escalaties en daarmee onnodige ziekenhuisopnames. 

Met behulp van technologische oplossingen kunnen we zorgelijke situaties op afstand signaleren. Personenalarmering bijvoorbeeld, waarbij de klant op een knop drukt wanneer hij zich onwel of onveilig voelt. Met leefstijlmonitoring signaleren we ongebruikelijke situaties in het dagelijkse patroon van de klant, zodat we snel hulp kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Alle meldingen – ook die van eventuele rook-, gas- en watermelders, komen bij de zorgcentrale binnen. 

Onze zorgcentralisten zijn 24/7 bereikbaar en kunnen continu op afstand een oogje in het zeil houden. Zij zijn deskundig om een (nood)situatie goed in te schatten en een juiste vervolgactie te nemen: het inzetten van een hulpverlener, een mantelzorger of een spoeddienst. 

Ook met andere vormen van dienstverlening op afstand dragen onze centralisten bij aan effectieve zorg. Bijvoorbeeld met onze bereikbaarheidsdiensten voor de kraamzorg, tandartsen en sociale wijkteams of met medicatie controle op afstand. Hiermee bevorderen we therapietrouw en kunnen zorgorganisaties kosten besparen omdat zij geen tweede zorgverlener hoeven te sturen voor de wettelijke medicatiedubbel controle. 
 


Logo van De ZorgCentrale

De ZorgCentrale.nl ondersteunt zorgorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, tandartsen en huisartsen met een totaal pakket aan innovatieve (technologische) diensten voor zorg op afstand.

Logo van Ata Personenalarmering

ATA Personenalarmering is voornamelijk actief op het gebied van personenalarmering voor particulieren. Samen met de klant en mantelzorger wordt naar een passende oplossing gezocht.