Jeugdhulp

jeugdhulp, jeugdwet, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning,gezinsondersteuning, hulp bij opgroeien, begeleiding van jongeren, hulp aan kind en gezin

Volgens ons heeft elke jongere recht op een gelukkig en volwaardig leven. Ouders, vrienden, leerkrachten en de sportclub dragen daaraan bij. Soms kunnen jongeren en hun ouders wel een steuntje in de rug gebruiken. Incluzio helpt daar graag bij.

Incluzio biedt professionele ondersteuning rondom opgroeien en opvoeden. Ouders leren beter omgaan met het gedrag van hun kind. Jongeren begeleiden we bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een passende opleiding, (zelfstandig) wonen, schuldsanering of omgaan met een verslaving of depressie. We kijken naar het hele gezin en gaan met hen in gesprek om tot de best passende oplossing te komen.

Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. Onze integrale benadering biedt dan uitkomst. We werken samen met schoolmaatschappelijk werk, gespecialiseerde gezinsondersteuners en andere professionals. We nemen het roer niet over; we helpen, adviseren en bieden concrete hulp op maat. We maken jongeren en ouders verantwoordelijk voor hun eigen oplossingen en laten ze weer geloven in zichzelf en in een betere toekomst.

Incluzio Uitvoering geeft preventieve ondersteuning aan ouders en jongeren. Daarnaast bieden de medewerkers specialistische, ambulante begeleiding aan jongeren vanaf 14 jaar. 

jeugdhulp, jeugdwet, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning,gezinsondersteuning, hulp bij opgroeien, begeleiding van jongeren, hulp aan kind en gezin

Incluzio Hollands Kroon is in deze gemeente verantwoordelijk voor alle hulp in het kader van de Jeugdwet. Van groepstrainingen tot ambulante specialistische ondersteuning en residentiële jeugdzorg. Voor een groot deel doen we dat met eigen professionals, een ander deel huren we in via lokale partners. 

Wmo radar biedt preventieve opvoedondersteuning en draagt bij aan talentontwikkeling en het activeren van jongeren in Rotterdam. Het bieden van een toekomstperspectief is één van de belangrijkste uitgangspunten.

Incluzio biedt professionele ondersteuning rondom opgroeien en opvoeden. Ouders leren beter omgaan met het gedrag van hun kind. Jongeren begeleiden we bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een passende opleiding, (zelfstandig) wonen, schuldsanering of omgaan met een verslaving of depressie.

De dorpscoaches Jeugd van Incluzio Rheden werken zowel ambulant als accommodatiegericht. Zij werken samen in een netwerk van andere organisaties en brengen de leefwereld en de gedragingen van kinderen en jongeren in kaart. Hierbij geven ze de eerste aanzet tot gedragsverandering. Daarnaast worden ze gestimuleerd voor het tonen van positief gedrag, ook tijdens de kinder- en jongerenactiviteiten.