Inloopcentra zorgen voor verbinding

Langer thuis verhoogt de druk op de wijk : samenwerking tussen sociaal en medisch domein is een must

We leven steeds langer zelfstandig in ons eigen huis. Dat is fijn, maar dat betekent ook dat we veel zelf blijven regelen. Wij geloven in een sterke verbinding tussen de medische basiszorg (o.a. huisarts) en het sociale domein (o.a. het wijkteam). In de maatschappelijke opdracht voor de sociale wijkteams zien we veel paralellen met de opdracht aan de medische basiszorg, in het bijzonder de huisartsen: beiden werken in de wijk, dicht bij de mensen, beiden zijn generalist en beiden hebben een opdracht om de regie van inwoners te bevorderen. Er komt, nu en in de toekomst, veel op huisartsen af. Als gevolg van vergrijzing, technologische ontwikkelingen en toename van het aantal chronisch zieken groeit de vraag naar alle vormen van zorg. Ook de huisartspraktijk krijgt veel meer te doen. Meer kwetsbare mensen in de wijk, taken die overkomen vanuit ziekenhuizen en GGZ naar de huisarts. Voor veel huisartsen gaat het om ingrijpende veranderingen en leidt het op de korte termijn vooral tot veel (extra) werkdruk. Parallel aan de veranderingen in de huisartsenzorg loopt de kanteling voor professionals in het sociale domein.

Incluzio gelooft in het verbinden van de medische basiszorg met het sociale domein en is initiatiefnemer van lokale projecten rondom huisartsenpraktijken / gezondheidscentra en welzijn. Wij doen dit vanuit een bedrijfsmatige en integrale aanpak. Wij werken aan een toekomst waar goede en toegankelijke zorg en hulpverlening de norm is voor alle bewoners in de wijk. Momenteel werken wij al op meerdere plekken in het land samen met huisartsen aan projecten waarbij een bredere verbinding tussen het sociale domein en huisartsen centraal staat.

Wmo radar zet netwerkcoaches in om met 70-plussers in de wijk te praten over hun gezondheid en sociale netwerk. Deze huisbezoeken hebben als doel de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

In de Utrechtse wijk Overvecht heeft Buurtorganisatie Sociaal huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners hun krachten al gebundeld. Een digitaal bewonersplatform maakt de koppeling tussen medische- en sociale basiszorg mogelijk. Bij Buurtteams Utrecht is ook de succesvolle aanpak krachtige basiszorg ontwikkeld die nu ook door de G4 wordt omarmd.

Het inloopcentrum is een laagdrempelige voorziening, waarin verschillende professionals in de eerstelijnszorg samenwerken en zorg- en welzijnsvragen in de wijk opvangen.  De Stichting Inloopcentra heeft ten doel het bevorderen van inlooppraktijken en - centra op het gebied van zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Incluzio heeft de Stichting Inloopcentra hierin ondersteund.