Ambulante begeleiding

ambulante begeleiding, woonbegeleiding, hulp bij verslaving, begeleiding bij psychische problemen, praktische hulp bij het dagelijks leven, ambulante ondersteuning, ondersteuning en begeleiding

Zelfstandig je eigen leven leiden en je eigen keuzes maken. Daarbij helpen we graag met wat praktische begeleiding. Incluzio biedt ambulante begeleiding op maat aan mensen die dat, bijvoorbeeld vanwege een beperking, nodig hebben. Denk aan hulp bij het voeren van de eigen administratie of het huishouden, het vinden van werk, het ondernemen van activiteiten, bij het omgaan met een verslaving of psychische problemen of bij het opvoeden van de kinderen. 

We bieden concrete hulp en begeleiding en kijken steeds wat er in het specifieke geval nodig is. De hulp kan kortdurend zijn of structureel. Samen zorgen we ervoor dat de klant zo zelfstandig mogelijk zijn of haar eigen leven kan leven. Daarbij kijken we naar wat mensen wél kunnen en niet naar wat ze niét kunnen. We gaan uit van hun eigen kracht en helpen hen zo naar meer zelfstandigheid.

Incluzio Uitvoering

Incluzio Uitvoering is actief in meerdere dorpen en steden in het oosten en zuiden van het  land. We bieden ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met multi-problematiek.

ambulante begeleiding, hollands kroon

De wijkteams van Incluzio Hollands Kroon bieden ambulante ondersteuning in meer dan twintig dorpen en kernen in de kop van Noord-Holland. Er zijn directe lijnen met de basisvoorzieningen en de specialistische zorg.