Incluzio actueel

Vernieuwende aanpak dyslexiezorg in Hollands Kroon

Bij kinderen die op de basisschool een achterstand oplopen met lezen en schrijven, kan sprake zijn van dyslexie. Het heeft niet alleen invloed op de leerprestaties, maar vaak ook op het welbevinden...

Artikel gepubliceerd door Citydeal Inclusieve Stad

In een onlangs verschenen artikel van Antoniek Vermeulen (Citydeal Inclusieve Stad), wordt er een inkijk gegeven op de Citydeal. Een artikel die wij graag met u willen delen. Het artikel zoomt name...

Buurtteams Utrecht: Succesvolle pilot 'Vroegsignalering'

Mensen met schulden zoeken doorgaans niet snel hulp. Tot voor kort kwamen inwoners van Utrecht met een huurachterstand dan ook vaak pas in beeld bij het buurtteam als de problemen al hoog opgelopen...

Incluzio Hollands Kroon en scholen breiden samenwerking uit

Groot worden gaat met vallen en opstaan. In heel veel situaties komen ouders en kinderen daar samen prima uit, soms lukt dat even niet. Dat merk je dan niet alleen thuis maar ook op school. Daar zi...

Sturing in Jeugdhulp

Praktijkontmoeting Sturing in Jeugdhulp

RadarAdvies, Stade Advies en Incluzio organiseren vrijdag 13 oktober de praktijkontmoeting Sturing in Jeugdhulp voor gemeenten en zorgaanbieders. Tijdens deze ochtend staat inspireren en ontmoeten ...


Uitgelicht

Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een mani...