Incluzio actueel

Transitie Autoriteit Jeugd bezoekt Hollands Kroon

Op 7 december bracht de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een werkbezoek bij Incluzio Hollands Kroon. De TAJ brengt maandelijks een werkbezoek aan een instelling en regio in het land om van gedachte...

Whitepaper pleidooi voor meer samenwerking sociaal en medisch domein

De oriëntatie op “gezondheid en gedrag” met nadruk op versterking van zelfregie van patiënten vraagt om meer afstemming en gezamenlijk leren van organisaties en professionals in het medische ...

Aankondiging: Inwonersonderzoek Incluzio Hollands Kroon

In december houdt Incluzio Hollands Kroon een inwonersonderzoek, zodat  Incluzio Hollands Kroon haar dienstverlening kan verbeteren. De vragen zullen gaan over de behoeften en de tevredenheid van ...

Visionair innoveren bij Incluzio

Innoveren leidt tot betere zorgverlening. Kiezen tussen alle mogelijke innovaties is echter niet eenvoudig. Hoe zorgorganisaties die uitdaging aangaan, illustreert John van Rouwendaal, senior consu...

Buurtteam Ondiep-Pijlsweerd pilotwijk voor nieuwe aanpak ondersteuning

Ondiep – Pijlsweerd in Utrecht is een van de pilotwijken die is gekozen in het kader van City Deal Inclusieve Stad. Dat betekent dat de buurtteams actief op zoek gaan naar nieuwe manieren van ond...


Uitgelicht

Buurtteams Sociaal levert de sociale basiszorg aan alle Utrechters die dat nodig hebben. De 18 bu...